Skip to content Skip to footer
މަރުޚަބާ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް މަރުޙަބާ!

ދިވެހިބަސް

ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާ ދިވެހިބަހުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެކްޝަން. މިއީ ސާމްޕަލް ލިޔުމެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތާރީޚު

ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާ ދިވެހިބަހުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެކްޝަން. މިއީ ސާމްޕަލް ލިޔުމެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހަރަކާތްތައް

ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާ ދިވެހިބަހުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެކްޝަން. މިއީ ސާމްޕަލް ލިޔުމެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ހަރަކާތްތައް

ކުރިއަށް ރޭވިފަ ހުރި ހަރަކާތްތައް

އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝަކުވާތައް ކުރުން ހިސާބަށް ވުރެ ބޮޑުވެއްޖެ ނަމަ އެ ކަމުގެ އުފާވެރިކަމާއި ދެމި އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެ ކެނޑިދެއެވެ.

އަޝްރަފް ޢަލީ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް

ކޮންމެ ބައްދަލު ވުމަކީ ވެސް ވާހަކައެކެވެ. ކޮންމެ ވަކި ވުމަކީ ވެސް ވާހަކައެކެވެ. ކޮންމެ ވާހަކައަކީ އެތައް ހާސް އިހުސާސެކެވެ.

އަޝްރަފް ޢަލީ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް
މެމެްބަރުން

އެކެޑަމީގެ މެމްބަރުން

John Lewis

Branding Teacher

Jason Lee

Spanish Teacher

Nick Carter

SEO Teacher

Natalie Jones

Marketing Teacher

David Green

Design Teacher